PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт
2) МҮОНРТ 137 72 62 41 42 38 3 0.7 3.6
3) Амгалан 117 35 24 9 26 20 46
4) Нисэх 167 60 45 4 16 9 18 0.9 3.5
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 102 15 1.8 3.3
Стандарт (MNS 4585:2016) 100 50 50 50
24 цагийн дундаж (2018-10-14 00:00:00 - 2018-10-15 00:00:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock