PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт
2) МҮОНРТ 174 104 94 53 59 37 -12 0.2 3.7
3) Амгалан 82 33 26 6 18 3 49
4) Нисэх 241 61 40 5 27 16 14 0.8 4.0
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 157 13 2.7 3.5
Стандарт (MNS 4585:2016)
24 цагийн дундаж (2018-10-15 21:30:00 - 2018-10-15 22:00:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock