PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт
2) МҮОНРТ 72 11 4 282 12 14 3.3 4.2
3) Амгалан 142 17 4 225 0 7 2 83
4) Нисэх 114 14 3 121 3 3 0 44 1.7 4.1
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 177 205 3 6.5 3.5
Стандарт (MNS 4585:2016)
24 цагийн дундаж (2018-05-21 14:00:00 - 2018-05-21 14:30:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock